Informace pro rodiče

My, učitelé a rodiče máme na děti velký vliv a také neseme velkou zodpovědnost za to, jací lidé se z nich stanou. V příštích dnech a týdnech se naše MŠ stane druhým domovem vašich dětí. Rádi bychom, aby byly přijímány jako jedinečné, neopakovatelné bytosti, které mají právo být již v tomto věku sami sebou.

Pojďme společně vytvořit prostředí, v němž by děti mohly s pocitem bezpečí nerušeně zkoumat okolní svět, objevovat vnitřní taje svých emocí a bádat v oblasti mezilidských vztahů. Doufáme, že se nám ve spolupráci s vámi podaří připravit dětem radostné, šťastné dětství a budou z MŠ odcházet domů spokojené s novými zážitky.

Co by mělo vaše dítě zvládat při nástupu do MŠ?

  • používat WC
  • používat kapesník
  • vysvléci a obléci se (se zapínáním a zavazováním
  • pít ze sklenice, z hrnečku
  • jíst lžící

Platby v MŠ

Platba za předškolní vzdělávání

Platba za předškolní vzdělávání činí 650,-Kč měsíčně. Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné. Platba za předškolní vzdělávání probíhá bezhotovostním převodem vždy do 15. dne daného kalendářního měsíce (např. do 15. září na září, do 15. října na říjen atd.)

Platbu školného zasílejte na číslo účtu: 216350093/0600.

Platba za školní stravování

Školní stravování zajišťuje Internátní školní jídelna Svitavy, Milady Horákové 467/14.

 Cena stravného: děti 3 – 6 let:   39,- Kč. , cena včetně režií 56,- Kč

                            děti 7 – 10 let: 44,- Kč. ,  cena včetně režií 61,- Kč

Úhradu lze provést dvěma způsoby: bezhotovostním převodem – souhlas k inkasu s limitem 1100,- Kč = inkasování finanční částky za stravné z účtu poplatníka. Platby budou inkasovány ve prospěch účtu 27-3279540277/0100, . IŠJ si vyinkasuje z Vašeho účtu přesnou částku potřebnou na daný měsíc (v srpnu na září, v září na říjen, atd.).

 Ve výjimečných případech lze platit hotovostně v kanceláři IŠJ.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1. 9. 2020 se navyšuje úplata za předškolní vzdělávání na 650 .

NEZAPOMEŇTE SI V SRPNU ZMĚNIT ČÁSTKU VE SVÝCH TRVALÝCH PŘÍKAZECH V BANCE.

 

 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 561/2004 Sb., §119,122 ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení. Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin a dále mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby a to za úplatu.

Školní stravování se zajišťuje přednostně v zařízeních školního stravování podle tohoto zákona a řídí se výživovými normami.

Z tohoto důvodu Vás, na základě žádosti z Internátní školní jídelny ve Svitavách, upozorňujeme na tuto skutečnost:

Výše uvedený školský zákon stanovuje, že dětem v mateřských školách, žákům základních škol, atd. je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování pouze po dobu jeho pobytu ve škole, platí pouze náklady na potraviny.

Pokud není dítě ve školském zařízení, tak nemá nárok na dotovanou stravu a musí doplatit režie. Prováděcí vyhláška toleruje pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení. Další den, pokud nebude dítě odhlášené, bude doúčtována režie /viz výše/, která činí 16,80 Kč na jeden oběd. Rodič tedy uhradí klasickou cenu oběda + režie za každý neodhlášený oběd.

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                              Internátní školní jídelna

                                                                                              M.Horákové 467/14

                                                                                              568 02 Svitavy

 


Co si připravit do MŠ

bačkorky (z bezpečnostních důvodů ne pantofle) zástěrku nebo hrací kalhoty do třídy náhradní oblečení vč. spodního ...
Přejít na článek


Režim dne

6.00 – 9.30  ranní úkol pro děti a jejich rodiče volné hry a činnosti dle volby dětí v centrech ...
Přejít na článek


Zaměření MŠ

Výchovně vzdělávací činnost v naší MŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu Barevný svět kolem nás. Program vychází z ...
Přejít na článek


Aktivity MŠ

taneční kroužek plavecký výcvik aplikace uvolňovacích grafomotorických cviků logopedická ...
Přejít na článek


Kancelář paní účetní

Kancelář účetní Ing. Sylvie Řihákové  je umístěna v hospodářském pavilonu. Vchod do kanceláře najdete z ulice od krytého ...
Přejít na článek