Mateřská škola
Marie Majerové 13

 

STÁLE PŘIJÍMÁME DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Bližší informace k zápisu dětí pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 

Ve středu 3. 6. 2020 v době 14 - 16 hod. v kanceláři mateřské školy proběhne 2. kolo zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021. S sebou si přineste pediatrem vyplněné lékařské potvrzení (eventuelně čestné prohlášení) a žádost o přijetí.

 

Informace pro rodiče dětí navštěvující mateřské školy:

Rada města Svitavy na svém mimořádném jednání dne 18. 5. 2020 schválila otevření Mateřské školy Svitavy, Větrná 11, Mateřské školy Svitavy, Československé armády 9, Mateřské školy Svitavy, Milady Horákové 27, Mateřské školy Svitavy, Marie Majerové 13, odloučeného   pracoviště    Základní    školy     a mateřské školy Svitavy – Lačnov, odloučeného   pracoviště   Základní   školy      a   mateřské    školy    Svitavy,    Sokolovská    1,
a to s účinností od 25.5.2020.

Jedná se tedy o všechny mateřské školy doposud v rámci opatření uzavřené. Nadále budou platit určitá hygienická opatření, ovšem děti budou moci školky navštěvovat bez ochranných pomůcek dýchacích cest (roušky, šátky, respirátory, apod.).

 

Informace pro rodiče dětí, žáků, kteří se stravují v Internátní školní jídelně M. Horákové 467/14, Svitavy:

Vážení rodiče,

dne    25.05.2020    již    nastupují    děti    z   mateřských    a základních škol /první stupeň/ do školských zařízení.

Pokud budete požadovat pro své dítě stravu, je podmínkou úhrada platby dopředu. To znamená, než dítě nastoupí do zařízení, musí mít zaplacenou stravu.

Rodiče dětí, kteří mají zavedenou platbu inkasem, mají finanční částku potřebnou k úhradě měsíce května a června k dispozici na jejich stravovacím účtu. Rodiče dětí, kteří platí v hotovosti, budou mít možnost uhradit stravné na část měsíce května a celý měsíc červen 2020 ve dnech 21.-22.05.2020 v čase 11:00–12:30 hod. v kanceláři internátní školní jídelny. Platba v hotovosti bude vzhledem k nouzovému stavu a na základě rizik omezena úhradou pouze na celý stravovací měsíc dopředu. Děkujeme rodičům za pochopení.

Na základě závazného přihlášení v mateřské a základní škole, bude mít dítě zajištěno kompletní teplé menu v zařízení, které navštěvuje /tedy ne v internátní školní jídelně/. Nárok na dotovanou stravu /zákon 561/2004 Sb. v platném znění/ má pouze dítě, které navštěvuje MŠ nebo ZŠ.

 

V případě nejasností použijte prosím email internátní školní jídelny:ij@svitavy.cz.

 

 

 

ZÁSADY PROVOZU MATEŘSKÉ  ŠKOLY

V OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020,

 

PŘIJATÁ OPATŘENÍ

 

Při prvním příchodu dítěte do mateřské školy je rodič povinen odevzdat učitelce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Bez tohoto nebude dítě do mateřské školy přijato.

Formulář si mohou rodiče stáhnout zde nebo vyzvednout v šatně MŠ.

Rodič je dále povinen mít uhrazené stravné ve školní jídelně (viz informace ze školní jídelny).

 

 Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Ø Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Ø Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Pozn. za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška,
ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření
viz webové stránky www.mzcr.cz).

 

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

Ø  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

Ø  Před vstupem do mateřské školy je umístěn stojan s dezinfekcí, jednorázovými rukavicemi a ubrousky k použití před a po vstupu do MŠ

Ø  Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými  nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Ø  Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst
a nosu.

Ø  Do šatny mateřské školy vstupují rodiče pokud možno jednotlivě

 

V prostorách mateřské školy

Ø  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce,
a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).             

Ø  Aktivity jsou organizovány tak, že větší než obvyklou část dne děti tráví venku v areálu MŠ (na zahradě, na plácku)

Ø  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ø  Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Ø  Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

Ø  Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Odpadkové koše jsou vyprazdňovány vždy jednou denně.

 

Ve třídě

Ø  Neprodleně po přezutí a převlečení je zajištěn průchod z šatny do třídy umývárnou, kde si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Ø  Dítě při příchodu do třídy změří učitelka bezkontaktním teploměrem, teprve potom vstupuje do třídy.

Ø  Ve třídě je zajištěno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Ø Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Ø Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti jsou pak umístěny v jiné místnosti nebo se změní výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. 


O školce

Mateřská škola  se nachází v sídlištní zástavbě, v klidné lokalitě města. Areál školy tvoří tři budovy. Ve dvou ...
Přejít na článek


Informace pro rodiče

Mateřská škola usiluje o maximální spolupráci s rodinou dítěte. Pedagogové se snaží o navázání vztahu vzájemné důvěry, ...
Přejít na článek


Třídy

  Zelená třída - Žabičky: děti 2 - 5 leté     Červená třída - Berušky: děti 2 - 5 leté     Žlutá ...
Přejít na článekKontakt

Mateřská škola Svitavy Marie Majerové 13 568 02 Svitavy Mobil paní ředitelka: 604 304 721 Mobil Berušky: 774 850 567 Mobil ...
Přejít na článek


Virtuální prohlídky

Stránka se připravuje... :-)


Časopísky

  Září                               Říjen     ...
Přejít na článek


Jídelní lístek

Na čem si pochutnáváme? :-)Odpoledne pro maminky s dětmi

            Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, 568 02 ...
Přejít na článekGDPR

  Prohlášení o ochraně osobních údajů   Pokud vaše děti navštěvují naši školu Mateřská škola  Svitavy, ...
Přejít na článek