Spolek rodičů a přátel školy

Byl založen ve školním roce 2009 - 2010 v rámci neustálého prohlubování spolupráce MŠ s rodinou. Rodiče tak mají větší možnost podílet se na dění v MŠ, vyjadřovat se k provozu, vznášet připomínky k výchovně vzdělávací práci, k zaměstnancům..., ale také se podílí na zkvalitňování činnosti a chodu školy finančními příspěvky, zajišťováním různých materiálů, či účastnit se akcí pořádaných školou.