O školce

Vážení rodiče,

Život – chléb o dvou kůrkách, světlo a stín, líc a rub.

Ještě se nenarodil člověk, z jehož malých úst by zazněl vstříc světu smích.

A přece již zanedlouho se oči nové bytosti rozsvítí, první úsměv se kmitne jako hvězdička a hlásá:

Jsem tu a jsem připraven se radovat.

Milí rodiče, Vaše dítě je jako houba. Nasává do sebe vše, co jde zrovna kolem… Je připravené poznat všechny dostupné informace, touží se učit a pochopit všechny souvislosti. Přijímá vše, co mu poskytneme a nabídneme. Schopnost učit se je základní motivace k životu, neboť dítě chce růst a co nejvíce vědět o světě kolem. Nemusíme ho k tomu vést, stačí jen této přirozenosti s láskou využít.

Dětství je grunt a dospělost je špunt. Všichni trpíme mylnou představou, že dětství je pouhá předehra k životu, který teprve přijde. Ne, ne, právě naopak. V dětství je život nejvíce sám sebou a co se v něm pokazí, to už se nikdy nenapraví. Každá hodina radosti v dětství je vklad na doživotní úrok.

Přeji Vašim dětem, ať pro ně svět není místem lhostejnosti a zloby, nýbrž místem pro úsměv a spolupráci.

Květina potřebuje slunce – člověk lásku, aby se stal člověkem. Kolektiv zaměstnanců naší mateřské školy se vždy snaží Vašim dětem rozdávat lásku plnými doušky a ve spolupráci s Vámi jim chceme připravit radostné, šťastné, spokojené dětství.

 

 Bc. Petra Nováková, ředitelka MŠ

 

Mateřská škola čtyřtřídní je umístěna v centru města Svitav, v blízkosti krytého plaveckého bazénu. Skládá se ze tří budov pavilónového typu a rozlehlé zahrady. Dvě dvoupodlažní budovy zahrnují třídy dětí, označené názvy: Zvoneček, Berušky, Sluníčka, Broučci. Každá třída má k dispozici celé patro.

Ve třetí budově je hospodářské zázemí školy – ředitelna, kancelář účetní, sociální zázemí pro provozní zaměstnance, přípravna stravy a příslušné skladovací prostory. Budovy jsou spojeny vytápěnou chodbou.

Přístup do obou pavilonů je zabezpečen zařízením na čipové karty.

Vybavení školy odpovídá rozvojovým potřebám školy a je postupně obměňováno v závislosti na objemu finančních prostředků. Vedení školy průběžně vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro vzdělávání. V souladu s koncepcí školy a ve spolupráci se zřizovatelem se snaží zajistit takový stav materiálních podmínek, aby umožnil vzdělávání každému dítěti dle jeho individuálních vzdělávacích potřeb.

Opravy v objektu školy jsou prováděny průběžně, dle potřeb. V roce 2014 prošla mateřská škola velkou rekonstrukcí. Došlo k výměně oken, zateplení všech objektů, které dostaly zcela nový barevný kabátek. Všechny třídy byly stavebně upraveny a dětem tak vznikla nová centra aktivit, ve kterých pracují podle základních principů programu Začít spolu.  

Dřívější byt v zahradě mateřské školy byl přestavěn na novou kreativní třídu s šatnou a sociálním zázemím pro děti i dospělé. Tato třída poskytuje také možnost logopedické prevence pod vedením Mgr. Lenky Novotné (SPC Bystré) pro svitavskou veřejnost.

Nové prostory byly vybudovány pro odpočinek a stravování provozních zaměstnanců.

Celkovou rekonstrukcí prošly nejen třídy, ale také kuchyňky na výdej stravy a sociální zařízení (nový nábytek, koberce, dlažba, obklady, malování, plynové vytápění, kuchyňské linky, myčky), postupně se dokupují nové hračky, pomůcky a technika.

 

Školní zahrada je vybavena čtyřmi pískovišti, lavičkami a stoly pro odpočinek dětí. V zadní části zahrady jsme instalovali domek pro úklid zahradních hraček, postavili dřevěný altán pro venkovní učení a relaxaci dětí, hmyzí domeček pro pozorování různých druhů hmyzu, kompostér, vybudovali malé jezírko, došlo ke zrytí záhonu pro pěstování zeleniny, o kterou děti pečují, k zasázení ovocných stromků. Uměle zde byl vytvořen vyvýšený svah pro zimní radovánky dětí.

Přední část zahrady zdobí květinový záhon, bylinky a prostor s okrasnými skalničkami.

Na zahradě je umístěno krmítko a budka pro ptáky, o které se děti v zimě starají.

Děti mohou rozvíjet své schopnosti na tělovýchovných sestavách se skluzavkou a s prvky pro rozvoj pohybového aparátu, na závěsném houpadle a pohyblivé lávce.

Součástí školy je školní jídelna - výdejna. Celodenní stravování dětí v souladu se zásadami zdravé výživy zajišťuje Internátní školní jídelna Svitavy, Milady Horákové 467/14, odkud se strava dováží.

V mateřské škole s dětmi spolupracuje a odborně je vede osm zkušených učitelek, z nichž většina je také logopedickými asistentkami, pět provozních zaměstnanců, chůva a dle aktuální situace asistent pedagoga.


Školní vzdělávací program

Vzdělání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období života člověka, kdy my ...
Přejít na článek


Kolektiv

Ředitelka školy: Bc. Petra Nováková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Michaela Žroutová Učitelky: Barbora Kohoutová Monika ...
Přejít na článek


Sponzoři

Rádi přivítáme dobrovolné finanční nebo materiální příspěvky pro zlepšení a obohacení prostředí života dětí v naší MŠ.