Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s inter. tabulí